Paja 2: Vihapuhetta vastaan

Miten estetään vihapuhe? Miten lisätään keskinäistä kunnioitusta? Tulevaisuuden toivo/t -ratkaisupajassa tuotiin yhteen eri tavoin ajattelevia nuoria turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia, syrjäytymisvaarassa olevia, asiantuntijoita ja päättäjiä. Ratkaisupajan ennakkotehtävissä ja harjoitteissa keskitytään vihapuheen määrittämiseen, mutta myös omien tunnetaitojen vahvistamiseen.

Ratkaisupajan on laatinut pastori Laura Huovinen Kallion seurakunnasta.

Osio 1: Johdanto

Vihapuhe ja rauhanvälitys. Asiantuntijan puheenvuoro ja/tai videot Hussein al-Taee  ja Milla  Perukangas.

Ryhmiin jakautuminen ja esittelyt

Osio 2: Vihapuheen tunnistaminen (10-20 min)

Vihapuheen tunnistamiseen liittyy toiseuden havaitseminen ja tietoisuus omasta etuoikeutetusta asemasta. Keskustelkaa lämmittelyksi ensin vihapuheesta, voitte käyttää seuraavia kysymyksiä tukena:

 • Mitä on vihapuhe?
 • Missä olet kohdannut vihapuhetta?
 • Voiko vihapuheeseen tottua?
 • Mistä luulet, että vihapuhe kumpuaa?
 • Uskallatko puuttua vihapuheeseen jota huomaat?
2. Vihapuheen vähentäminen ja myötätunnon lisääminen
(10-20 min)
 • Miten vaikutan itse vihapuheeseen?
 • Uskallanko puuttua siihen ja miten?
 • Kuka on vastuussa puheesta yhteiskunnassa?
 • Konkreettisia esimerkkejä ratkaisuista.- Voiko myötätuntoa opettaa koulussa?- Voivatko vanhemmat vaikuttaa sovinnon edistäjinä?
 • Mikä on paras tapa vaikuttaa lapsiin ja nuoriin niin, että vihapuheisiin saadaan nollatoleranssi?
 • Missä muualla kaikki nuoret tavoitetaan?
 • Miten media vaikuttaa vihapuheeseen tai myötätuntoon?

 

Osio 3: Vaikuttamistyö ja ääni demokratiassa

Ratkaisuehdotukset, jokainen ryhmä työstää yhden ratkaisun yhteiskunnallisen turvallisen tilan edistämiseksi ja tuottaa siitä esittelyn.

Tehtävänä on laatia päättäjiä varten ryhmittäin ratkaisuehdotus, joka

 • luo uusille sukupolville turvallista tilaa
 • nostaa tietoisuutta vihapuheen ongelmasta
 • kertoo päättäjille, millainen on nuorten näkökulmasta sovinto vuonna 2018

Sisältää vastaukset seuraaviin:

 • MIKÄ ON ONGELMA/TARVE? Miten vaikuttaa ihmisen elämään? Keneen?
 • MIKSI TÄMÄ ONGELMA JA SIIHEN TEHTY RATKAISU ON TÄRKEÄ/AJANKOHTAINEN JUURI NYT?
 • MITEN ONGELMA RATKAISTAAN ?
 • KUKA RATKAISUSTA HYÖTYY?
 • KENELLE RATKAISU SUUNNATAAN? Kuka päättäjä tämän asian voisi ratkaista?
 • KENET TARVITAAN MUKAAN, ETTÄ TOTEUTUU? Kuka/Mikä edistäisi ratkaisua?

Osio 4: Ratkaisuehdotusten esittely ja demot, valmistautuminen loppukeskusteluun

 • Ratkaisut kirjataan 2-3- planssille: mikä on ongelma? MIkä ratkaisu?
 • Ryhmästä valitaan 2-3 esittelijää, jotka valmistavat 3 min esittelyn

Osio 5: Ratkaisuehdotusten esittely päättäjäraadille

 • Päivän päätteeksi järjestetetään yleisölle ja medialla avoin loppukeskustelua
 • Jokainen ryhmä esittelee ratkaisuehdotuksen 3 min hissipuheena, pitchauksena päättäjäraadille (positiivinen leijonanluola). Raadin tehtävänä on kommentoida ehdotusta ja kertoa lopuksi minkä ehdotuksen vievät eteenpäin.  Käsitellykierrros n 12 min.
 • Päättäjäraatiin voi kutsua 3-4 vaikuttajaa esimerkiksi kansanedustajan, kaupungin johtajan, toimitttajan ja asiantuntijan.
 • Lopuksi voi järjestää myös yleisöäänestyksen esim. jättämällä lähtiessä ääni kiiinnostavimmalle ehdotukselle.

 

Osio 6: Ratkaisuehdotukset paketoidan ja välitetään päättäjille

 • Pajan tulokset tuotetaan esitykseksi, joka toimitetaan kohdennetusti vaikuttajille (esim. kaupunginvaltuuston jäsenet)
 • Luovutuksesta tehdään vaikuttamistilaisuus, mediatapahtuma.

 

 

Esitehtävät

Etuoikeudet ja toiseus itsessä (20- 30 min)

Ottakaa kaksi eriväristä post-it-lappupinoa ja kirjoittakaa yksilötehtävänä kaikki 5 sellaista asiaa, joissa tunnette olevanne etuoikeutettuja ja 5 sellaista, joissa olette keskimääräistä huonommassa asemassa tai kuulutte muuten vähemmistöön.

Asiaa voi avata henkilökohtaisesti siten, että käy mielessään läpi tuntemiaan ihmisiä ja vertaa sukupuolta, ikää, koulutaustaa, perhesuhteita, omia persoonallisuuden- ja luonteenpiirteitä muihin. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, toiseus on kokemus ja etuoikeudet ovat usein vaikeasti tunnistettavia, koska niihin tottuu.

Liimatkaa kahdelle eri seinälle ja pohtikaa, millaisia esteitä yhteiskunta tai ympäristö voi asettaa toiseudelle (esim. passin saaminen, asunnon hankkiminen, kielikysymykset, sukupuolittuneisuus…) ja miten etuoikeutettuna tulisi huomata, että omista lähtökohdista ei ole joistain asioista toiseuden kokemusta (esim. kantasuomalainen – maahanmuuttaja, rikas – köyhä, koulutettu – kouluttamaton, nainen – mies…)

Tunteet

Itsetuntemus ja oma rajat (20-30 min)

Piirtäkää paperille yksilötehtävänä ruudukko, jonka jokaiseen ikkunaan kirjoitatte seuraavat sanat:

pelko, suru, ilo ja unelma.

Sen jälkeen jokainen kirjoittaa omakohtaisia tuntemuksia näistä sanoista juuri nyt tähän ruudukkoon. Taustaksi sopii vaikka rauhoittava musiikki, joka laskee aistiärsykkeitä ja vähentää keskinäistä keskustelua.

Tämän jälkeen jokainen kirjoittaa ruudukoiden alle tai seuraavalle sivulle jokaiseen tunteeseen liittyvän lauseen, jonka haluaisi kuulla ja yhden jota ei haluaisi kuulla.

(Esim. pelko – pelkään että joku hylkää minut

Sinä olet arvokas ja tärkeä ja haluan pysyä tukenasi.

Koska olet niin usein vihainen, en halua olla lähelläsi.)Omia kirjoitettuja tunteita ja lauseita ei tarvitse näyttää muille. Keskustelkaa työskentelyn jälkeen siitä, että jokainen saa päättää omista rajoistaan, eikä vihapuhetta tarvitse kenenkään kuunnella.

Kysymyksiä tueksi:

 

Millaista on kannustava puhe?

Millaista on rakentava palaute?

Mistä asioista ihmisille saa antaa palautetta?

Mistä asioista ihmisille ei ole hyvä antaa palautetta?

Kuka on arvokas ihminen?

Kuka ansaitsee tulla kannustetuksi?

Osaatko kertoa, kun omia rajojasi rikotaan?

Mikä on hyvä tapa vastata rajojen rikkomiseen?

Sovinto (10-30 min)

Muodostakaa kolme ryhmää. Ryhmien tehtävänä on keksiä mainoslause, joka voisi herättää ihmisiä ajattelemaan niitä asioita joita he ovat ennakkotehtävissä käyneet läpi. Lauseen tarkoitus on lisätä tietoisuutta, ymmärtämistä ja sovintoa ympäristössä. Lause voi olla myös hastag-muodossa. Ajankäytön puitteissa jokainen ryhmä voi tehdä omasta lauseestaan mainosplakaatin paperille.