Teemat

Mitkä asiat jakavat suomalaisyhteiskuntaa ja synnyttävät eripuraa ihmisten välille? Mitä ja kenen pitäisi tehdä, jotta eriarvoistumiskehitys saataisiin pysäytettyä? Miten eri kulttuureista tulevat tai eri lailla ajattelevat ihmiset voisivat elää sovinnossa ja kunnioittaa toistensa mielipiteitä?

Sovinto 100 -tapahtumassa ratkaisuehdotuksia pohditaan muun muassa köyhyyden ja eriarvoistumisen, vihapuheen ja vaikeista kokemuksista selviytymisen näkökulmista.

Lue lisää teemoista ja tutustu syksyn 2017 aikana löydettyihin ratkaisuehdotuksiin.

Köyhyys ja eriarvoistuminen