Ratkaisupajat

Ratkaisupajat

Miten vahvistetaan luottamusta?  Miten yhteiskunnalliseen keskusteluun saadaan mukaan heidät, jotka muuten jäävät syrjään? Sovinto 100 -ratkaisupaja on keino käydä yhteiskunnallista keskustelua ja laatia yhdessä ratkaisuja ongelmaan ihmisten kanssa, jota asia koskettaa.

Yhteiskunnan jakautuminen – eriarvoistuminen ja ’kupliintuminen’ omiin sometodellisuuksiin on lisännyt epäluottamusta yhteiskunnassa. Erityisesti haavoittavamassa asemassa olevien ihmisten luottamus päättäjiin  on ohut. Päättäjiltä taas puuttuu tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten arjessa.

Nykyistä laajemman joukon osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon paikallisella ja kansallisella tasolla on tärkeää, jotta koemme olevamme samassa veneessä.

Sovinto 100 -ratkaisupaja on keino rakentaa sovintoa ja käydä yhteiskunnallista keskustelua ja laatia yhdessä vaikuttamisviestejä päättäjille ratkaisuehdotusten muodossa.

Ratkaisupajojen aiheet

Paja 1 – Köyhyys ja eriarvoisuus
Paja 2 – Vihapuhetta vastaan

 

Sovinto 100 -ratkaisupajan tavoitteena on:

 • Vahvistaa luottamusta eri tavoin ajattelevien välillä. Käydä yhteiskunnallisesti merkittävistä, vaikeista aiheista arvokeskustelua paikallisesti.
 • Antaa ääni ihmisille, jotka kokevat olevansa yhteiskunnassa syrjässä. Antaa päättäjille ensikäden tietoa poliittisten päätösten vaikutuksista ihmisten arjessa.
 • Tehdä vaikuttamistyötä yhdessä laatimalla viestejä ja ratkaisuehdotuksia poliittisille päättäjille ja virkamiehille.
 • Vaikuttaa päättäjiin. Nostaa kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja kirkon ruohonjuuritason ratkaisut yhteiskuntarauhan rakentamiseksi päättäjien, viranomaisten ja median tietoisuuteen.
 • Vahvistaa alueen kansalaistoimijoiden, seurakuntien, päättäjien ja viranomaisten yhteistyötä haavoittavammassa asemassa olevien tukemiseksi. Hyödyntää seurakunnan yhteiskunnallista, erit. diakonia- ja nuorisotyön osaamista ja yhteyksiä.
 • Hyödyntää seurakuntien luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten osaamista ja yhteyksiä mm. paikallispolitiikkaan, mediaan

Tee oma ratkaisupaja

Keskinäinen kunnioitus ja yhteisymmärrys syntyvät kohtaamisten kautta. Ryhdy ratkaisemaan haasteita ja laatimaan vaikuttamisviestejä ratkaisupajoissa. Voit rakentaa oman ratkaisupajan yhteistyössä kansalaisten, asiantuntijoiden, alueella vaikuttavien järjestöjen, seurakunnan ja/tai viranomaisten kanssa. Ratkaisupajat toteutetaan vuoden 2018 aikana osana Suomen sisällissodan muistovuotta.

Syksyn 2017 aikana Kallion seurakunnassa järjestettiin Sovinto 100 -pajoja, joissa pohdittiin suomalaista köyhyyttä ja eriarvoisuutta, vihapuhetta, rasismia ja radikalisaatiota sekä vaikeista kokemuksista selviytymistä. Tutustu työpajoihin ja videoihin ja järjestä Sovinto 100 -ratkaisupajan oalla paikkakunnallasi.

Sovinto 100 -ratkaisupajan elementit

1.Osallistava suunnittelu ja toteutus.

Työpaja suunnitellaan toteutetaan aiheen parissa toimivien ja kiinnostuneiden kanssa.

2. Ratkaisupaja 2 h
 • Avoin tai suljettu kutsutilaisuus.
 • Kutsuttuina pajaan etsivän kutsumenettelyn kautta kokemusasiantuntijoita sekä poliittisia päättäjiä, viranomaisia, virkamiehiä ja/tai  aiheen asiantuntijoita
 • Lisäarvona tuotetaan erityinen kokemus kuten juhlava ateria ja yhdessä syöminen
 • Työtapa: Fasilitoitu Ryhmätyöskentely, n.  2h.
 • Osallistujat: Pöytäseurue 8 osallistujaa per pöytä, joista 6 kokemusasiantuntijaa, 1 päättäjä, virkamies tai asiantuntija ja 1 fasilitoija. Työskentelyä johtaa 1-2 työpajan vetäjää, ja pajassa kuullaan 2-3 asiantuntijaa (puheenvuoro tai video).
 • Paikalla on hyvä olla myös somettava viestijä ja/tai kirjoittaja, joka laatii koostetta.
 • Pajan yhteydessä on hyvä myös tuottaa videoita ja ottaa valokuvia  yksittäisistä osallistujista, asiantuntijoista ja päättäjistä. Muista pyytää lupa suullisesti ennen työpajan alkua.
 • Tehtävä: Aterian äärellä tutustutaan ja laaditaan yhdessä konkreettinen ratkaisuehdotus, jolla vaikutusta. Annetaan tilaa erityisesti kansalaisten ajatuksille. Työskentelyn lomassa kuullaan 2-3 inspiroivaa asiantuntijapuheenvuoroa
 • Tulos: Ratkaisuehdotus kiteytetään 3 min puheenvuoroksi (pitchaus), jonka 2 osallistujaa esittelevät päättäjäraadille iltapäivällä.

Avoin loppukeskustelu /päättäjäraati 1 h

 • Pajan purku toteutetaan yleisölle ja medialle avoin loppukeskustelu, jossa ehdotukset esitellään päättäjäraadille.
 • Ehdotukset tiivistettynä puheenvuorona, n. 3 min pitch.
 • Päättäjäraatiin voi kutsua 3-4 vaikuttajaa esimerkiksi poliittisen päättäjän, jolla asiantuntemusta (kansanedustajan tai kuntapoliitikon),  kaupungin virkamiehen, sosiaaliviranomaisen, Kelan edustajan tai toimittajia.
 • Päättäjien tehtävänä oli antaa palautetta ja kertoa, miten he itse vallanpitäjinä, voisivat ehdotusta edistää.

Vaikuttamistyö

Sovinto 100 – ratkaisupajan tavoitteena on vaikuttaa. Siksi jo suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä kenelle viesti suunnataan ja kuka tuotettua tietoa voi hyödyntää vaikuttamistyössään. Ratkaisuehdotukset paketoidaan esim. powerpoint-esitykseksi, vaikuttamispaketiksi, joka toimitetaan vaikuttajalle ja julkaistaan.

Ratkaisupajan ympärille voi luoda myös minikampanjan esim. Twitterissä, jolla herätetään päättäjien ja median huomio.

 

Kysy lisää: Anu Merenlahti, viestinnän projektipäällikkö, Kallion seurakunta, anu.merenlahti@evl.fi, p. 050 330 4369.